Kesenjangan antara teknologi benefisiasi dan dalam dan luar negeri